За пчеларите

Повече пространство и разнообразна паша за пчелите

Пчеларството е тънък занаят, в който има много външни фактори. Често успехът на реколтата е предопределен от разположението на пчелините спрямо обработваеми земи, близостта им до големи пътища, променливостта на времето и климатичните условия.

Из цяла България – вероятно и във вашия регион – има много запустяващи села, които са отдалечени от големи пътни артерии и ниви, но пък се намират в близост до дива гора, в полите на планината или пък на брега на голяма река. Това прави много от тях изключително подходящи за отглеждане на пчели.

Това е само една от причините да потърсите ново място за пчелните семейства, за които се грижите. Да поставите кошери в двора на възрастен човек, който живее сам и не смогва да се грижи за градината си, означава ново начало, както за вас, така и за домакините.

“Пчела у дома” ще потърси за вас дворове, които възможно най-близко отговарят на изискванията за поставяне на пчелини: да са в края на селото, в близост до водоизточник и с подходяща паша.