За бабите и дядовците

Познавате ли възрастни хора, които живеят сами на село?

Не очакваме, че всички баби и дядовци на почтена възраст имат достъп до интернет и го ползват свободно. Затова, ако познавате някого, който би могъл да се възползва от програмата, пишете ни и ние ще намерим начин да го включим.

Какво ще получат възрастните хора?

Общуване. Много от възрастните хора – особено тези, които живеят сами в слабо населени места, не говорят с никого в продължение на седмици или дори месеци. Това в много случаи става причина за усещане за безнадежност и липса на смисъл. Контакт с пчеларите или билкарите, които от време на време ще посещават двора им, би им донесъл радост и осмисленост в едно иначе доста еднообразно ежедневие.

Съживяване на дома. Големите дворове, които някога са изобилствали от шум и оживление, сега са притихнали и пусти. Поставянето на кошери или засаждането на няколко лехи билки ще вдъхне нов живот на дома. И още по-важно – ще донесе на стопаните усещане за принадлежност, надежда, вяра.

Възнаграждение. Пчеларите и билкарите, които се включат в инициативата, следва да заплатят малък наем (или част от продукцията си), на стопанина на къщата.